ἀκολουθήσετε

ἀκολουθήσετε
ἀκολουθέω
follow
aor subj act 2nd pl (epic)
ἀκολουθέω
follow
fut ind act 2nd pl
ἀ̱κολουθήσετε , ἀκολουθέω
follow
futperf ind act 2nd pl (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Μουσείο, Αρχαιολογικό Χαλκίδας — Στο αρχαιολογικό μουσείο της πρωτεύουσας της Εύβοιας εκτίθενται ευρήματα που χρονολογούνται από την παλαιολιθική μέχρι και την ύστερη ρωμαϊκή εποχή και προέρχονται από τις ανασκαφές στην ίδια την πόλη, στη γύρω περιοχή και σε άλλες τοποθεσίες του …   Dictionary of Greek

  • κακοστρατιά — η κακή στράτα, δύσβατος δρόμος: Μην ακολουθήσετε αυτή την κακοστρατιά …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”